top of page

ממ"ד איך מתחילים

 ממ"ד (מרחב מוגן) safe room המסלול המהיר ל

פטור מהיתר בניה לצורך הקמת ממ"ד למבנים צמודי קרקע ועד שתי קומות

רצפת בטון תכנון אדריכלי.jpg

אמצעים ותכונות לממד

להקמת בניית ממד צריך בנייה מחוזקת, דלתות וחלונות (חלון זכוכית מחוסמת וחלון הדף עשוי פלדה, דלת הדף עשויה פלדה) אטומים,  ספק כוח עבור תאורה ואיורור, מערכות תקשורת ומערכות כיבוי  אש,

קירות בטון מזוין בעובי 25-35 ס"מ (בהתאם לטווח האיום), שטח מינימלי של 9 מ"ר, שלושה שקעי חשמל לכל היותר, איטום מלא של החדר, פתח אוורור פלדה ורצוי גם מערכת סינון אוויר.  (בתמונה יציקת רצפת בטון)

תכנון ממד

היתר בנייה לממד

בהתאם למצב הנוכחי , ישנם הקלות משמעותיות בכל הנוגע לקבלת היתר נדרש

מהעיריות המקומיות , הג"א ופיקוד העורף.

הליך תוספת ממ"ד הינו הליך היתר מקוצר, וזאת בתנאי  :

גודל שטח רצפה   9 מ"ר נטו והממ"ד נמצא בתוך קווי הבניין המותרים

רצפת בטון תכנון אדריכלי.jpg

הוספת ממד לבית קיים

בנייה מהיסוד – בתים פרטיים רבים בוחרים להוסיף חדר נוסף בבית או לבנות בגינה אשר ברשותם תוספת של ממ"ד. תהליך זה דורש להוציא היתרי בנייה .

שינוי מבנה קיים – דרך נוספת אשר זולה יותר לכיס וכן אינה דורשת כל הליך בירוקרטי הינה שינוי אחד החדרים הקיימים והפיכתו לממ"ד. כיוון שמדובר במבנה קיים לא נדרש להוציא כל היתרי בנייה וכן עלותו זולה יותר.

bottom of page